Av og til bruker vi grafisk hjelp fra nettsider, med dette innebærer det av vi attributerer for bruket og for at våres kunder skal lett finne og forstå at noe av det grafiske vi produserer har vi gjerne ikke produsert selv har vi laget en attribusjons-side. Her ligger alle linker og informasjon.

Sommerbanner.
Våres bakgrunn for "Sommerbanner" er opprinnelig laget via.
"https://www.vecteezy.com/free-vector/summer-banner"
Takk til Vecteezy for grafisk hjelp.