Raskport har et stort utvalgt av spennende, kule, interessante gadgets og gjenstander til en lav pris. Raskport, Først på trenden.

Angrerett/Retur

Kjøperen kan angre kjøpet av varen etter lov av 21. desember 2000 nr. 105 om opplysningsplikt og angrerett mv. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssteds (angrerettloven) bestemmelser. Angrerett kan benyttes selv om varen er mangelfri og før varen er levert.

Kjøperen må skriftlig informere selger som anvist i Angrerettlovens § 9 om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen, opplysninger om angrerett og angrerettskjema er mottatt. Opplysninger om hvordan kjøperen vil returnere varen må oppgis. Mottar kjøperen angreskjema og de nødvendige opplysningene på et senere tidspunkt enn ved levering av varen, begynner angrefristen å løpe fra den dagen kjøperen mottar angrerettskjema og opplysningene, og senest etter 3 måneder fra mottak av varen. Angrefristen går under enhver omstendighet ut etter 1 år.

Kjøperen har anledning til å undersøke produktet før han eller hun angrer på kjøpet. Varen må imidlertid leveres tilbake innen rimelig tid og i tilnærmet samme stand og mengde som den var i da kjøperen mottok den, og i originalemballasjen. Selgeren skal betale tilbake kjøpesummen innen 14 dager fra den dag selgeren mottar varen, henteseddel eller varen er stilt til selgerens rådighet. Kjøperen betaler kostnadene for returforsendelsen.